دیوچوبیرون رود فرشته دراید

با عرض سلام ب مردم شهرستان دشتی ک با حضورشون در پای صندوق رای اعلام کردن ک ب پایان دیکتاتوری پورفاطمی در شهرستان خاتمه دادن وان شاالله دکتر سید کمال شهریاری با کمک مردم برای سازندگی این حوزه انتخابی تلاش بی وقفه کنن و 16سالی ک خفت بار بر مردم کذشت ی جوری جبران کنن و ب اون نماینده قبلی ک از رای مردم سو استفاده کردواحساس کرد مردم این خطه نمی فهمندب ایشان می گوییم ما در راس تمام امور بودیم و منتظر بودیم ک ی روزی زمین خوردنت رو ب تماشا بنشینیم ونظاره گر باشیم